Leie av golfbil

Leie av golfbiler 2018


Klubben har golfbiler til utleie. Reservasjon av leie bør fortrinnvis skje god tid i forveien. Reservasjon av biler når det foregår turneringer, kan kun foretas via turneringsansvarlige den aktuelle dagen.Priser:

18 hull    kr 300.-     ved forevist legeerklæring halv pris.


  9 hull   kr 200.-      ved forevist legeerklæring halv pris.

Regler for leie av golfbil  Askim Golfklubb.


  • Leie for bilen skal betales før bruk.
  • Ingen fører under 18 år. Maks.to personer pr. bil.
  • Det er ikke tillatt å stå på eller i bilen.
  • Eventuelle skader skal meldes i kafeterian. Ved skade på bil er fører ansvarlig.
  • Fører forplikter seg til å følge anvisninger på banen..
  • Brudd på regler kan medføre bortvisning.
  • Ingen kjøring i alkoholpåvirket tilstand.
  • Bilen settes tilbake umiddelbart etter avsluttet runde i ryddet tilstand.Askim Golfklubb.

Kontakt:


Klubben: Tlf. 450 31 067

Epost: klubben@askimgk.no