Dugnad

Over 40 medlemmer og støttespillerer møtte til en vellykket dugnad der det ble gjort en kjempejobb.

Bl.a. ble alle bunkere rustet opp. Det ble luket, raket, klippet og skåret kanter.

Rundt klubbhus og drivingrange  ble det også gjort en kjempejobb med luking, beskjæring, klipping mm.

En stor jobb ble også gjort rundt på hele banen langs vann, på teesteder, langs stier og veier.


En stor takk til alle som deltok og bidro til at banen og hele anlegget fikk denne ansiktsløftningen!


Kontakt:


Klubben: Tlf. 928 42 511

Epost: klubben@askimgk.no

Kursansvarlig: Rune Kristoffersen Tlf. 488 97 953

Epost: his@askimgk.no