Leie av golfbil

Leie av golfbiler 2020


Klubben har golfbiler til utleie.

Utleie av golfbil må bestilles til påfølgende dag på tlf. 928 42 511


Reservasjon av biler når det foregår turneringer, kan kun foretas via turneringsansvarlige den aktuelle dagen


Priser:

18 hull    kr 300.-     ved forevist legeerklæring halv pris.


  9 hull   kr 200.-      ved forevist legeerklæring halv pris.

Regler for leie av golfbil  Askim Golfklubb.


x - Leie for bilen skal betales før bruk.

x - Ingen fører under 18 år. Maks.to personer pr. bil.

x - Det er ikke tillatt å stå på eller i bilen.

x - Eventuelle skader skal meldes i kafeterian. Ved               skade på bil er fører ansvarlig.

x - Fører forplikter seg til å følge anvisninger på banen..

x - Brudd på regler kan medføre bortvisning.

x - Ingen kjøring i alkoholpåvirket tilstand.

x - Bilen settes tilbake umiddelbart etter avsluttet

     runde i ryddet tilstand.
Kontakt:


Klubben: Tlf. 928 42 511

Epost: klubben@askimgk.no

Kursansvarlig: Rune Kristoffersen Tlf. 488 97 953

Epost: his@askimgk.no