Leie av golfbil

Leie av golfbiler 2019


Klubben har golfbiler til utleie.

Utleie av golfbil må bestilles til påfølgende dag på tlf. 45031067

Reservasjon av biler når det foregår turneringer, kan kun foretas via turneringsansvarlige den aktuelle dagen


Priser:

18 hull    kr 300.-     ved forevist legeerklæring halv pris.


  9 hull   kr 200.-      ved forevist legeerklæring halv pris.

Regler for leie av golfbil  Askim Golfklubb.


  • Leie for bilen skal betales før bruk.
  • Ingen fører under 18 år. Maks.to personer pr. bil.
  • Det er ikke tillatt å stå på eller i bilen.
  • Eventuelle skader skal meldes i kafeterian. Ved skade på bil er fører ansvarlig.
  • Fører forplikter seg til å følge anvisninger på banen..
  • Brudd på regler kan medføre bortvisning.
  • Ingen kjøring i alkoholpåvirket tilstand.
  • Bilen settes tilbake umiddelbart etter avsluttet runde i ryddet tilstand.Askim Golfklubb.

Kontakt:


Klubben: Tlf. 450 31 067

Epost: klubben@askimgk.no

Kursansvarlig: Odd Tore Mattson Tlf. 901 09 915

Epost: mattson@getmail.no