Junior og Barn - Junior og Barn ved Askim Golfklubb

Barn og Golf

Aktiviteter for barn 5-12 år.

Trening hver mandag kl 17.30 – 18.30
Barnegolf kan omfatte mange slags faste aktiviteter, slik som organisert trening, leir, hyggekvelder
mm. La barna lykkes ofte, bygg på fremgang. Dette er enklere å få til hvis man gir barna muligheten
til å trene på de samme tingene flere ganger. De aller fleste syns at konkurranser og turneringer er
morsomme. La de være enkle, det viktigste er å oppleve litt spenning.

BALANCEGOLF   Motivationsprofil


.