Junior og Barn - Junior og Barn ved Askim Golfklubb

Barn og Golf

Aktiviteter for barn 5-12 år.

Trening hver mandag kl 17.00 – 18.00
Barnegolf kan omfatte mange slags faste aktiviteter, slik som organisert trening, leir, hyggekvelder
mm. La barna lykkes ofte, bygg på fremgang. Dette er enklere å få til hvis man gir barna muligheten
til å trene på de samme tingene flere ganger. De aller fleste syns at konkurranser og turneringer er
morsomme. La de være enkle, det viktigste er å oppleve litt spenning.

BARN OG GOLF-MERKER
Golfmerkene motiverer barna til å lære og gir dem et bevis på hva de har lært.
Barna begynner med puttemerket på første trinn i stigen og fortsetter klatringen oppover. Det
benyttes egne scorekort for hvert av merkene. I tillegg til de praktiske ferdighetene, skal spilleren
kunne besvare noen spørsmål om golfvett og regler for å få godkjent det enkelte merket. Når en
spiller har klart sølvmerket, kan spilleren få golfkortet.
Øvelsene til Golfmerket arrangeres best som en naturlig del av barnas treningsaktivitet i klubben.
Opplæringen gjennomføres mest mulig i praksis, med støtte av et aktivitetshefte.
Spillerne skal gjennomføre øvelser på 9 forskjellige stasjoner. Øvelsene omfatter putting, chipping,
pitching over nett, bunkerslag, lengste drive, spill av et par 3 hull og triksing med ball.
Når alle øvelsene på et scorekort er bestått, har utøveren klart merket.