Junior og Barn - Junior og Barn ved Askim Golfklubb

Juniorer

Junior Trening

Trening hver mandag kl 18.00 – 19.00
Trenere: Karianne Hillås
Treningen er en fortsettelse av barn og golf med det mål at deltakeren skal ta kurset veien til golf i
løpet av sesongen.


Se følgende informasjon fra NGF for mer informasjon:

https://www.golfforbundet.no/assets/ngf/files/klubb/aktivitet/vtg-veileder-kurs-for-barn-og-unge.docx