Klubben

Årsmøte 2022

Innkalling til årsmøte i Askim Golfklubb 2022
Styret innkaller herved til årsmøte i Askim Golfklubb. Årsmøtet avholdes 28.Februar 18:00.

Det er adgang til å fremme endringsforslag til sakene som skal behandles og fremme benkeforslag til tillitsverv.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter er gjort tilgjengelig på hjemmesiden vår - følg link i hovedmeny.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over
de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før
årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av
sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Askim Golfklubb i minst én
måned, fylle minst 15 år i 2022, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Askim Golfklubb.

Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.
Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Anne Marit Holter kontaktes på mail:holter.annemarit@gmail.com eller mobil : 928 42 511


Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
StyretAgenda :
1. Velkommen ved styres leder
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av dirigent og referent
4. Valg av 2 representanter for underskrift av protokollen
5. Styrets beretning og øvrige beretninger
6. Godkjenning av regnskapet
7. Innkommende forslag
8. Fastsettelse av kontingent for 2022
9. Fastsettelse av budsjett for 2022
11. Valg


- Gjennomføring av møtet vil foregå i klubbens lokaler - det vil ikke bli mulighet for deltakelse digitalt.