Klubben

Historien om Askim Golfklubb

Historien om Askim Golfklubb.
(Korte utdrag fra John Bymans sitt informasjonssbrev skrevet på 20år jubileet til klubben 2017)

Askim golfklubb ble etablert 1.4.1997. Klubben ble stiftet av John Byman, som ble forespurt av Roman Krusinski om det var noe interesse for å lage en fullverdig golfbane på Krusinski sitt anlegg. Allerede året før hadde Krusinski anlagt en driving range som på dette tidspunktet stort sett var besøkt av Askim folk med medlemskap i den som den gang het "Indre Østfold Golfklubb" - idag Mørk golfklubb.

Etter interesse fra mange mennesker på et informasjonsmøte arrangert i kantina på Smaalenene bygget (den gangen i 2.etasje på Øvre torget), tok John Bymann på seg ansvaret for å starte en golfklubb. Av de 29 inviterte til dette informasjonsmøtet - stod det igjen 9 interesserte , disse fikk da også medlemsnummer 1-9 klubben.

Mottagelsen av Askim Golfklubb var positivt - og etter litt administrativ arbeide var klubben meldt inn i Norges Golfforbund og vi ble tildelt klubbnummer "94" og klubbens eksistens var et faktum.

Askim Golfklubb har sett mange mennesker komme og gå gjennom tidene, men står like støtt som for 23 år siden når den ble etablert.

Dersom du ønsker å lese hele "Jubileumsberetningen for 20 år jubileet 10.6.2017 - kan du lese det her 

https://www.golfhistorie.no/assets/files/jubileumsboker/askim-golfklubb-20-ar-oppdatert.pdf