Klubben

Lokale Regler / 2016

Lokale regler for Askim Golfpark

NGFs generelle lokale regler gjelder på denne banen.
UTE (Out of Bounds) er merket med hvite staker på følgende steder:
Hull 2/11 langs venstre side.
Hull 3/12 langs venstre side.
Hull 9/18 langs venstre side.

Uflyttbare hindringer.
Alle krakker, søppelstativer og avstandsmerker er uflyttbare hindringer og fritak kan tas etter
regel 24-2.
Beskyttelse av unge trær m/støtte
Hvis et slik tre påvirker en spillers slagstilling eller område for hans planlagte sving, må ballen
uten straff droppes etter regel 24-2.
Flyttbare hindringer.
Steiner i bunker er flyttbare hindringer. Regel 24-1.
Veier og stier.
Det er adgang til å droppe seg ut fra veier og stier som er gruslagt. Regel 24-2 b
Plugget ball
Det gis adgang til å benytte fridropp over hele spillefeltet ved plugget ball.
Lydsignal
Ring med bjellen på hull 5/14og 8/17 når disse er ferdig spilt.
Avstandsmerker
Alle avstandspinner er til midten av green. Merker i bakken er til forkant green.
Avstandsmåler
Det er tillatt å benytte godkjent avstandsmåler ved spill på hovedbanen.
Brudd på lokale regler
Matchspill – Tap av hull.
Slagspill – To slag.
HUSK:
Reparer nedslagsmerker og legg tilbake oppslått torv
August 2016
Banekomiteen