Klubben

Lokale Regler 2021

Lokale regler for Askim Golfklubb
1 – Definere banens grenser (A-1)
 • Utenfor banen er merket med hvite staker på venstre side langs hull 2/11, 3,12 og 9/18

Straffeområder (Regel 17) (B-1)
 1. Røde straffeområder defineres av røde merker/staker og/eller linjer.

2 - Unormale baneforhold og uflyttbare hindringer (F-1)
Grunn under reparasjon (GUR)
 1. Alle områder merket med blå merker/staker og/eller med hvit linje.
 2. Maurtuer i generelt område.
 3. Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer.

Anmerkning: Men det er ikke påvirkning fra GUR hvis bare spillerens slagstilling påvirkes av forholdene beskrevet i punktene c.-d.
Uflyttbare hindringer
 1. 150-metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker.
 2. Anvisningsskilt
 3. Krakker og søppelstativ
 4. Sikkerhetsnett ved utslag
 5. Veier og stier med eller uten kunstige overflater
 6. Stenger med fugleskremsel i nærheten av greener

3 - Trening før eller mellom turnerings-runder (I-1)
Regel 5.2a er modifisert på denne måten:
En spiller kan trene på konkurransebanen før eller mellom runder med unntak av for klubbemesterskapene på Askim
Om ikke annet er angitt er straff for brudd på lokal regel generell straff: Matchspill – Tap av hull. Slagspill – To slag.
Annen informasjon:
Lydsignal: Det skal ringes med bjellen på hull 5/14 og 8/17 når disse er spilt
Avstandsmerker: Alle avstandsmerker er til front av green
Generelt: Reparer nedslagsmerker og legg tilbake oppslått torv
Anbefalt spilletempo: I selskapsrunder er det ønskelig at man gjennomfører 9-hull på max tid 1t 50min, og tar 10 minutters pause innen man starter på sine siste 9 hull.
August 2021, Banekomiteen