Medlemskap

Søknad om utmelding

Merk at at alle utmeldinger skal skje innen 31.12 inneværende år. 
Askim Golfklubb forbeholder seg retten til å vurdere alle utmeldinger at de er skjedd i henhold til de retningslinjer som er lagt for Askim Golfklubb og utmelding.
  • Vi vil gjerne kontakte deg i forbindelse med utmeldingen. Godtar du dette?
  • Vennligst skriv inn tallrekken under med kun siffer:
    ni  to  fire  fem:
  • Sjekk at din e-postadresse er korrekt
    Når du sender inn skjemaet vil du motta en automatisk bekreftelse på e-post på din utmelding. Om du ikke mottar en slik e-post, vennligst ta kontakt med klubben for å få utmeldingen bekreftet.