Medlemskap

Søknad om utmelding

Merk at at alle utmeldinger skal skje innen 31.12 inneværende år. 
Askim Golfklubb forbeholder seg retten til å vurdere alle utmeldinger at de er skjedd i henhold til de retningslinjer som er lagt for Askim Golfklubb og utmelding.
  • Vi vil gjerne kontakte deg i forbindelse med utmeldingen. Godtar du dette?
  • Vennligst skriv inn tallrekken under med kun siffer:
    ni  to  fire  fem:
  • Sjekk at din epostadresse er korrekt
    Når du sender inn skjemaet vil du motta en automatisk bekreftelse på epost på din utmelding. Om du ikke mottar en slik epost, vennligst ta kontakt med klubben for å få utmeldingen bekreftet.