Medlemskap

Innmelding Askim Golfklubb

 • Hvilken klubb?
  Vil du ha Askim Golfklubb som hjemmeklubb?
 • Sted:
  År:
 • Den som ikke senest 31. desember pr utmeldingsskjema/mail har sendt utmelding av klubben eller melding om overgang til annen kontingent-/avgiftsgruppe, vil de påfølgende år bli krevet for den gjeldende årlige Klubbkontingent som årsmøtet har fastsatt og årlige spilleavgift som Klubben har avtalt med barneselskapet. Klubbens medlemmer forplikter seg til å betale de vedtatte årlige kontingenter fastsatt på årsmøtet og årlige spilleavgifter fastsatt av Klubben og Baneselskapet. Kategoriendring grunnet alder skjer automatisk. Kategoriendring fra Nybegynnersesongkort og Prøvesesongkort til Sesongkort påfølgende år skjer automatisk.


  Vennligst kryss av under:
     Jeg har lest og godkjent vilkårene for medlemskap
 • Vennligst skriv inn tallrekken under med kun siffer:
  to  seks  tre  fire:
 • Når du sender inn skjemaet vil du motta en automatisk bekreftelse på e-post på din innmelding. Om du ikke mottar en slik e-post, vennligst ta kontakt med klubben.